【YouTubeを貼り付ける板】

2021/07/05
Radio Rossii / July 5,2021 00:35 UTC 72.08MHz
Radio Rossii
July 5,2021
00:35 UTC
72.08MHz

Sporadic E layer

2021/07/05
Radio Rossii / July 5,2021 00:35 UTC 70.64MHz
Radio Rossii
July 5,2021
00:35 UTC
70.64MHz

Sporadic E layer

2021/07/05
Radio Rossii / July 5,2021 00:35 UTC 69.32MHz
Radio Rossii
July 5,2021
00:35 UTC
69.32MHz

Sporadic E layer

2021/06/30
本当に最後の放送?ラジオタイランド日本語放送 2021年6月30日
Radio Thailand
Japanese
June30,2021
22:00 JST (13:00 UTC)
9390kHz

オープニング、ニュース終了時、エンディング連結動画です。

2021/06/20
Radio Rossii / June 20,2021 02:00 UTC 69.32MHz
Radio Rossii
June 20,2021
02:00 UTC
69.32MHz

Sporadic E layer

- Topics Board -
[管理画面]